Prachtige natuur: De loodgrotten bij Blankenrode

Pdf

Avontuurlijke natuurroute
In dit beschermde gebied is de vegetatie opvallend schaars en laaggroeiend. Houtachtige planten zijn volledig afwezig in de centrale gebieden. De reden voor de dwerggroei is de hoge concentratie aan zware metalen. Hoewel lood en zink als spoorelementen onmisbaar zijn voor de planten, zijn ze in hogere concentraties giftig. Er zijn speciale aanpassingen nodig om deze vijandige plek te koloniseren. Omdat het neutraliseren van de zware metalen energie-intensief is, kunnen de planten maar weinig investeren in hun groei - de vegetatie blijft laaggroeiend en fragmentarisch.

Het leven op de hoop

De spleten in de vegetatie zijn de habitat van korstmossen en mossen, die ofwel dicht bij de grond liggen ofwel slechts enkele centimeters hoog groeien. In hoge plantenbakken hebben ze geen schijn van kans, ze worden gewoonweg overwoekerd door hun concurrenten. Korstmossen zijn echte overlevenden. Als een mengsel van schimmels en algen of cyanobacteriën zijn ze in staat om de meest extreme habitats te koloniseren. Deze nogal onopvallende schepsels vertonen verbazingwekkend veel verschillende groeivormen en, terwijlvan de reproductie gedeeltelijk kleurrijke vruchtlichamen uit.Ook de open grond in de vlekkerige vegetatie is een geliefkoosde habitat voor talrijke insecten en spinnen. Opvallend zijn de verschillende soorten sprinkhanen en tijgerkevers. De machtige kaken van de kever markeren hem als een angstaanjagend roofdier in de microkosmos van zware metalen gazons.

De blauwe bloem van de loodgrottenHoewel de vegetatie op het eerste gezicht niet spectaculair lijkt, is deze bij nader inzien zeer aantrekkelijk. De bloesems van de calaminekampion of het calaminekruid zetten discrete witte accenten. Daartegenover staat het heldere blauw van het Westfaalse calamineviooltje. Terwijl de eerstgenoemde soort ook buiten de zware metalen gazons voorkomt, is het calamineviooltje volledig beperkt tot de zware metaalhoudende bodems van de loden koe. Nergens anders ter wereld is deze plant te vinden!

De loden grotten maken deel uit van het "Natura 2000" systeem van beschermde gebieden en maken dus deel uit van ons Europees natuurlijk erfgoed!

In de buurt

Vertrek
Prachtige natuur: De loodgrotten bij Blankenrode
34414 Warburg